Zahradnictví VODOLENKA

Zahradnictví VODOLENKA
Chrastavice 122, 344 01 Domažlice
Zahradnictví: +420 723 121 816
Projekty: +420 721 583 362
Med: +420 723 121 816
E-mail: info@vodolenka.cz
Web: www.vodolenka.cz


Projektování

Terénní průzkum a konzultace s investorem

  • předání podkladů (katastrální mapa, půdorys pozemku s rozměry...)
  • zaměření pozemku
  • pořízení fotodokumentace
  • konzultace s investorem
klikněte pro detail
  
klikněte pro detail

Vyhotovení prostorové studie

  • půdorys zahrady s prostorovým umístěním rostlin, staveb, stavebních prvků...
  • 3D vizualizace ve speciálním sadovnickém programu
  • pohledy na vzrostlou zahradu (po 20 letech) v různých ročních obdobích atp.
klikněte pro detail
  
klikněte pro detail

Vyhotovení osazovacího plánu

  • specifikace použitých rostlin v návrhu a jejich umístění

Položkový rozpočet realizace(c) Zahradnictví VODOLENKA | Realizace MIREC 2007-2012 [›]